Mind

POLISH VERSION BELOW

One of last evenings we spent with Khun, firstly at a concert, and then eating Thai dinner, and talking about almost everything. Most inspiriting were the fragments about his self-development and the way he went through to become who he is now – not only successful businessman, but above all committed activist who understands reality and is ready to work for a better world. One of the things that kept me most was the word “mind”. Khun used it many times speaking about development, decisions, values. However, while saying the word “mind” Khun pointed out … his heart.

Some time ago I thought about this more deeply during a conversation with Ada. It was the first time I realized that “mind” is connected with brain only in European culture. For people in the part of the world in which we are now mind has nothing to do with the brain. It is our inner self, separate from both the emotions and thoughts. It guides our decisions, our lifes.

One of the reasons why we started our trip from Asia, is because we want to find other ways of discovering reality than thinking. In Europe, we give great importance to it, but if you think about it, our brain can be as wrong as emotions and instincts (or maybe even more). When we rationalize reality, often (always?) we distort it and at the same time we tend to ignore elements which go beyond logic. Emotions, body, behavior – there are so many other ways of understanding. What my body tells me, how my emotions react, how people behave can be much more important than our rational assessment. Understanding that is probably still only a step to enlightenment. However strange the word enlightenment sounds, that’s in fact what I’m looking for. Experience, insight, deeper understanding of myself and thanks to that of other people. It is my personal goal for our journey.

 

Jeden z ostatnich wieczorów spędziliśmy z Khunem, najpierw na koncercie, a potem na tajskiej kolacji, której towarzyszyły rozmowy o niemal wszystkim. Najbardziej poruszające były fragmenty o jego samorozwoju, o drodze którą przeszedł by być tym kim jest – nie tylko odnoszącym sukcesy biznesmanem, ale przede wszystkim zaangażowanym aktywistą, który rozumie zależności rządzące naszą rzeczywistością i jest gotowy działać na rzecz lepszego świata. Jedną z rzeczy, która zatrzymała mnie najbardziej było słówko „mind” (umysł). Khun wielokrotnie go używał, mówiąc o rozwoju, o decyzjach, o wartościach. Jednak wymawiając słowo „mind” Khun wskazywał… serce.

Już jakiś czas temu miałam zastanawiałam się nad tym głębiej podczas rozmowy z Adą. To wtedy po raz pierwszy zdałam sobie sprawę, że mind, umysł, został zrównany z myśleniem tylko w europejskiej kulturze. Dla ludzi w części świata w której jesteśmy teraz mind nie ma z głową nic wspólnego. To wewnętrzne ja, oddzielne zarówno od emocji, jak i myślenia. Kierujące naszymi decyzjami, naszym życiem.

Jedną z przyczyn, dla których zaczęliśmy naszą wyprawę od Azji, jest próba znalezienia innej drogi poznania rzeczywistości niż myślenie. W Europie przywiązujemy do niego ogromne znaczenie, jednak gdyby się nad tym zastanowić, nasz rozum jest równie zwodniczy (a może nawet bardziej), niż emocje i instynkty. Racjonalizując rzeczywistość, często (zawsze?) ją zniekształcamy, ignorując przy tym elementy wymykające się logice. Emocje, ciało, zachowanie, jest tyle innych dróg poznania. To, co moje ciało do mnie mówi, jak reagują emocje, jak zachowują się ludzie może mieć daleko większe znaczenie niż nasza racjonalna ocena. Choć pewnie i to jest jedynie krokiem przejściowym do oświecenia (jakoś niedobrze to słowo brzmi po polsku). Jakkolwiek by jednak nie brzmiało, rodzaju oświecenia właśnie szukam. Poznania, insight, głębszego zrozumienia siebie, a przez to i innych ludzi. To mój osobisty cel na naszą podróż.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s