Changemakers

Polski      Italiano

CHANGEMAKERS 

Below we present stories of met changemakers who in various ways are changing our world for the better, responding to social problems, taking action and inspiring others.

If you want to receive via email the GoodNewsLetter with changemakers stories and other news from the expedition in one of the available languages (Polish, English, Italian), please write us (link). The newletter is tip-based. Feel free to support us with as much as you like.

Changemakers stories:

Polski

ŚWIATOZMIENIACZE 

Poniżej prezentujemy historie spotkanych światozmieniaczy, którzy w różny sposób zmieniają nasz świat na lepsze, odpowiadając na problemy społeczne, podejmując działania i inspirując innych.

Jeśli chcesz otrzymywać Newsletter Dobrych Wieści z poniższymi historiami oraz innymi newsami z wyprawy w wybranym języku (polski, angielski, włoski) na maila, skontaktuj się z nami. Będziemy również wdzięczni za wsparcie nas przynajmniej kilkoma złotymi na podane konto.

Historie światozmieniaczy:

 Italiano

CHANGEMAKERS

In questa pagina vi presentiamo le storie dei changemakers incontrati che in vario modo stanno migliorando il mondo in cui viviamo rispondendo a problemi sociali, entrando in azione ed ispiarndo altri gente.

Se desideri ricevere via e-mail la GoodNewsLetter con le storie dei Changemakers e altre notizie dalla spedizione in una delle lingue disponibili (polacco, inglese, italiano), ti preghiamo di contattarci. La newsletter è ha offerta libera. Ti invitiamo a supportarci a tua discrezione.

Storie dei Changemakers:

Advertisements